Jdi na obsah Jdi na menu

Rok 2017

20. 1. 2018

KRASOBRUSLAŘSKÉ PIRUETY 2017

Budu-li hodnotit činnost a úspěchy krasobruslařského klubu v roce 2017, potom mohu konstatovat, že to byl rok úspěšný.

Úspěšný proč? Tak na příklad děvčata a chlapci v průběhu roku získali 45 medailí (15 zlatých, 16 stříbrných a 14 bronzových). Navštívili jsme a reprezentovali naše město ve 20 městech České republiky. Největší naše účast v počtu 30 závodníků ovšem byla na domácím ledě 18. listopadu při závodu Velká cena Podřipska, kde se závodu účastnili i ty nejmenší.  Do Roudnice přijelo dalších 140 závodníků z 29 krasobruslařských klubů a závodilo se v celkem 15 věkových a výkonnostních kategoriích.

Přivítali jsme krom fotoreportérů a novináře z Litoměřického deníku i místní televizní štáb. Pozvání přijali i zástupci místní samosprávy místostarosta pan Mgr. Jiří Řezníček a za sportovní komisi pan Jan Rubeš.

Ředitelka závodu Bc. Marie Zhorná sdělovacím prostředkům vysvětlila, jaká cesta vede k podobným úspěchům. Nejenom, že se děti naučí pod dozorem kvalifikovaných trenérů bruslit, ale ty šikovnější mohou mezi sebou závodit. V našem klubu působí 7 trenérek – Jitka Havránková, Mgr. Kristýna Havránková, Kateřina Holcová, Naďa Hrdličková, Tereza Hrdličková, Eliška Roubíčková a Bc. Marie Zhorná, které trénují všech 43 dětí rozdělených do skupinek podle věku a výkonnosti

Trénujeme 5x v týdnu odpoledne a využíváme i raní dobu od 6.00 – 7.00 hodin a soboty, pokud je ledová plocha volná. To vše díky spolupráci s vedením Technických služeb města Roudnice nad Labem, které mají zimní stadion ve správě. V měsíci květnu a červnu, kdy nebyl zimní stadion v Roudnici nad Labem již v provozu jsme trénovali na ledové ploše zimního stadiónu v Kralupech nad Vltavou. Další plánovanou akcí bylo 12 ti denní letní soustředění v měsíci srpnu již na domácím ledě, kde se děti připravovali na další začínající sezónu.

Dalším důležitým prvkem, který nás podporuje, jsou dotace a to jak z rozpočtu města Roudnice nad Labem, tak z MŠMT a v neposlední řadě i příspěvek našeho nadřízeného orgánu Českého krasobruslařského svazu. Vzhledem ke stále rostoucím nákladům téměř ve všech oblastech je ve sportovním prostředí poskytnutí neinvestiční dotace vnímáno jako výrazná pomoc našemu krasobruslařskému klubu, který plní nezastupitelnou roli při výchově dětí a mládeže a rozvoj jejich pohybových aktivit. Vzhledem k našim úspěchům na jednotlivých závodech a celkovému rozšíření našeho sportu mezi veřejností se k nám přihlásilo dalších 7 dětí, které se chtějí naučit krasobruslařským dovednostem.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co nás podporují a zároveň rádi přivítáme další zájemce o náš náročný sport.

 

                                                                                                              Karel Krejčí

předseda spolku.